Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2016

Lustigt värre

”Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder eller medborgarskap.”

Gissa vem som skriver så. Har ni någonsin läst en sådan nonsensmening?

Annonser

Read Full Post »