Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2015

Även vi anser nu att läget i Sverige är så in i helvete absurt och galet att vi inte längre vill kommentera det.

En svensk tiger.

SLUT PÅ DEN HÄR BLOGGEN

Annonser

Read Full Post »

Den amerikanske satirikern Tom Lehrer lade ner sin verksamhet när Henry Kissinger fick Nobels fredspris. Det ansåg han vara den ultimata satiren och efter det behövdes han inte. Utan övriga jämförelser avser vi göra något liknande.

Jag är medlem i en grupp som brukar svara på enkäter från Demiskop. Man får ett mejl med en länk och ska där svara på några frågor. Igår kom frågor som innehåll:

1: Skulle ditt hushåll kunna tänka sig att hyra ut rum till en inneboende?

2: Skulle ni kunna tänka er att hyra ut ett rum för att hjälpa en nyanländ asylsökande med bostad om ersättningen var 2000 kr per månad?

3:Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med din huvudsakliga uppfattning om hur Sverige bör hantera den nuvarande asylinvandringen?
a) Sveriges asylpolitik bör vara inriktad på att bibehålla nuvarande regler och i stället ta fram de resurser som krävs för att hantera asylinvandringen.
b) Sveriges asylpolitik bör göras mer restriktiv för att minska antalet sökande så att nuvarande resurser räcker för att hantera asylinvandringen.

Samma dag ligger i brevlådan ett flygblad från Sverigedemokraterna som uppmanar till ett UPPROP OM FOLKOMRÖSTNING i asylfrågan. Det lustiga här är väl att Demoskops fråga 3 är ungefär de två alternativ en sådan folkomröstning borde ha. I en verklig skulle troligen politikerna trasa sönder omröstningen med obegripliga alternativ som i kärnkraftsditon.

Som ett aprilskämt skrev vi 1 april 2014 (På Reinfelds tid)

”Regeringen lägger idag fram ett förslag om invandringsskatt. Så här ska det gå till.

För att kunna fortsätta att hålla invandringen på den nuvarande höga volymen, införs en ny skatt, kallad invandringsavgift. Avgiften kommer, på samma sätt som begravningsavgiften, att separatredovisas på skattsedeln. Avgiften kommer till en början, från 1 juli 2014, att vara 2,5% av den beskattningsbara inkomsten. En person som tjänar 300.000 kr kommer alltså att betala 7.500 kr i invandringsavgift.

För att få förslaget godkänt i riksdagen har regeringen tagit hjälp av miljöpartiet.”

Fast i verkligheten kommer det givetvis inte att redovisas separat.

Read Full Post »