Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2012

Expo

Tittade en stund (av misstag) på TV4 idag på morgonen. I ett reportage använde man sig av organisationen EXPO som expert. Precis som om EXPO var en neutral och trovärdig källa.

EXPO!

EXPO!

EXPO!

Man svimmar, typ. Påminn mig om att aldrig titta på nyheter från SvT och TV4 mer!

Read Full Post »

Dagens citat

Dagens hittills roligaste citat kommer från TV4:s morgonprogram. Den manlige programledaren apropå uppståndelsen kring den franska ministerns klänning bland nationalförsamlingens gubbar.

”Att ge en komplimang till en vacker kvinna, det är verkligen avskyvärt”. 🙂

Read Full Post »

Snart dags?

Är det dags att fila bort €-tecknet från E-tangenten snart?

Eller är det dags för en total fiskal union? Då måste löner, skatter och kostnadsutveckling synkas, på allvar, i hela euro-zonen. Och då måste Bryssel gå in med hårda nypor och styra i medlemsstaternas nationella finanser.

Read Full Post »

Sköna nya värld

Efter en rad hot måste tågvärdarna på Öresundståg ha med sig en vakt när de ska kontrollera biljetterna. I mitten av juni kom beslutet från Arbetsmiljöverket om att tågvärdarna på Öresundståg inte längre fick utföra ensamarbete. Beslutet kom efter att personalen hade utsatts för ett 70-tal tillbud om hot och våld bara under 2012 samt efter en hög sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöverket tillåter att personalen arbetar ensamma när de utför avgångsavisering, det vill säga signalerar till lokföraren att alla är inne i vagnarna och tåget är färdigt att avgå. Men de får inte kontrollera biljetterna ensamma.

Istället för att ha dubbla tågvärdar som arbetar tillsammans har Arbetsmiljöverkets beslut har gjort att man har kallat in vakter. Vakter brukar ibland finnas med på tågen under på lördags- och söndagskvällarna, men nu följer de tågpersonalen i hasorna även mitt på dagen.

Read Full Post »

Mer om Brands

Vilket nys!

Läs här

Read Full Post »

Mera krig

Under vårens narkotikarazzia mot bland annat Åsöskolan i Stockholm fördes ett flertal barn till polisförhör under dramatiska förhållanden. Det visar sig nu med facit i hand att drogprover i samtliga fall visat negativt. Frågan är hur långt våra ledande politiker är villiga att gå innan de inser att kriget mot narkotikan i grunden är ett krig mot den egna befolkningen.

Ytterligare ett krig alltså. Det verkar snart vara det enda den svenska staten nu sysslar med, alltså att föra diverse krig mot den egna befolkningen, tvärs emot vad dom borde, vara en intresseförening för medborgarna.

Read Full Post »

Mellanmjölk

Varför ska allt som är mjäkigt , tråkigt och ”svenskt”  jämföras med mellanmjölk. Mellanmjölken är ju den idealiska drickmjölken, i jämförelse med urtrist lättmjölk eller den lite klibbiga fullmjölken.

Återupprätta mellanmjölken, är vårt budskap.

Read Full Post »

EU versus EU

Dagens citat:

Det finns två drömmar om EU.

Den ena är maktelitens dröm: Så mycket makt som möjligt flyttas till Bryssel. Lagstiftning, skatter, utbildning, forskning, transporter och det mesta annat centralstyrs av EU och dess byråkrater. Ekonomin är centralplanerad och man har en valuta i hela EU.

Den andra är folkets dröm: Ett öppet EU där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt. Där de flesta beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. Ett Europa där vi ser mångfald och olikheter som en tillgång, inte som ett problem.

I dag är det maktelitens dröm som håller på att bli verklighet. Trots att det visat sig att den härskande klassen har misslyckas med till exempel valutasamarbetet (euron) och tillväxten – så är receptet från våra herrar att de vill ha mer av samma sak.

Centralstyrning och kommandoekonomi fungerar inte. Till att börja med är det fel att tro att politiker och byråkrater är bättre än alla människor och företag på marknaden på att hantera ekonomin. Vidare hindrar politisk styrning tillväxt och utveckling. Och när man gör fel i ett centralstyrt system, då drabbas alla.

Att bekämpa maktelitens EU är inte lätt. Oppositionen är spridd i länder med olika språk. Nationella, regionala och lokala myndigheter har lärt sig att ”respektera” EU:s auktoritet. EU-kritiken skitas ofta ner av att delar av den är unket nationalistisk eller främlingsfientlig. Och det är i största allmänhet svårt att få igång en bred samhällsdebatt om demokrati och samhällets styrelseskick.

Men nu har vi nått en kritisk punkt. EU riskerar att kollapsa under sin egen tyngd. Valuta-krisen kan komma att kasta Europa ut i kaos redan innan sommaren är över. Politiskt storhetsvansinne och korporativistiska tendenser hotar demokratin, våra rättigheter och den öppna och fria marknaden.

Härifrån finns två vägar: Antingen låter vi EU-eliten hållas. Då kommer vi att få ett trögt, fattigt och auktoritärt EU. Eller också säger folket ifrån. Vi kan välja öppenhet, frihandel, tillväxt, mångfald och frihet som byggs på starka demokratiska fundament istället.

Politikerna kan säga vad de vill – men makten att välja väg ligger fortfarande hos folket. En förutsättning är dock att det formuleras sunda, kloka EU-kritiska politiska alternativ. Och sådana lyser än så länge nästan helt med sin frånvaro.

Read Full Post »

Kom igen nu

Nu får det fan hända nåt.

Read Full Post »

Moderat så klart

Handelsminister Ewa Björling (M) kände sig ”underligt bemött” när hon blev kontrollerad på flygplatsen. Två dagar senare blev flygplatskontrollanten Eva, 66, omplacerad.

Flygplatskontrollanten Eva, 66, jobbade vid centralgrinden i mitten av juni, när handels­ministern Ewa Björling kom till Bromma flygplats.

Det är en ingång där bland annat statstjänstemän går ­igenom och alla – med undantag för kungafamiljen och stats­ministern – säkerhetskontrolleras.

Eva kroppsvisiterade därför handelsministern när det pep i säkerhetsbågen.

– Jag kontrollerade henne normalt, eller nästan lite ­finare än vanligt. Jag visste att hon var minister och misstänkte inte att hon skulle ha något konstigt på sig, säger Eva.

Men handelsministern har en annan bild.

– Det var ett bemötande som var lite underligt, säger Andreas Hatzigeorgiou, ­politiskt sakkunnig hos Björling.

Två dagar efter kontrollen blev Eva kallad till sin chef på Securitas – som meddelade att hon skulle bli omplacerad.

– Motiveringen jag fick var att Ewa Björling hade klagat. Hon ska ha sagt att hon reser 150 gånger om året och aldrig blivit så kränkt som i den här kontrollen. Jag förstår inte, det är jag som ska känna mig kränkt.

Read Full Post »

Older Posts »