Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2012

Här i Stockholm är man tydligen senare med begravningar än i resten av Sverige. 31 dagar är stockholmsgenomsnittet för tiden mellan dödsfall och begravning. Till en del beror det på att det är kö till populära kyrkor. Men huvudsakligen beror det på att ”stressiga storstadsbor” inte bereder plats för begravningar i sina ”livspussel”. Vissa dröjer upp till två månader. Man stannar alltså inte upp och prioriterar en begravning.

Det är lätt att förakta de ”stressade livspusslande storstadsborna”. Själva tycker vi bara synd om dem.

Read Full Post »

Det som jag retar mig mest på i den svenska diskussion som i veckan förekommit i svallet av rättegången i Oslo mot Breivik, är de svenska debattörernas utbredda vana att använda Breivik som utgångspunkt för sin egen retorik.

Värst av alla är icke oväntat Göran Greider, som i sin retorik med användning av ”guilt by association” gjort bland annat alla politiska ledare utom de som tillhör Greiders extremvänster till potentiella massmördare, t.ex. Merkel, Sarkozy och Cameron.

Om jag skulle tillämpa: ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem”, ett citat som felaktigt tillskrivits Voltaire, så skulle jag nog göra ett undantag för Göran Greider.

Read Full Post »

Fem ljudboksförlag har i enlighet Ipred-lagen begärt ut användarinformation från internetleverantören ePhone. Företaget har dock vägrat att lämna ut informationen med hänvisning till att det kunde strida mot EU:s datalagringsdirektiv. Högsta domstolen skickade därför frågan vidare till EU-domstolen, som i dag kommit med ett nedslående utlåtande.
EU-domstolen menar att den svenska Ipred-lagen balanserar den personliga integriteten och upphovsrätten på ett tillfredsställande sätt och att datalagringsdirektivet därmed inte är ett hinder för Ipred-lagen.

Skönt att vara så gammal att man skiter i nomenklaturans fjäskande för copyrightindustrin.

 

Read Full Post »

Get a life, BUS

Idag lämnar BUS, Bildkonst upphovsrätt i Sverige, in en stämningsansökan till Södertörns tingsrätt mot upplevelseföretaget Live it Experiences AB för intrång i konstnären Edvard Munchs upphovsrätt till verket ”Skriet”.

Då alla möjligheter att nå en uppgörelse med Live it nu har uttömts tvingas BUS att gå till domstol för att få saken prövad. I stämningsansökan yrkar BUS på ett preliminärt belopp om drygt 100 000 kr för användningen av verket. Dessutom yrkas ett skadestånd på 25 000 kr för intrång i Edvard Munchs ideella rättigheter.

Mats Lindberg, vd på BUS, lämnar följande kommentar:

”Genom våra avtal med upphovsmännen har vi en skyldighet att agera när kommersiella företag i sin reklam olovligt utnyttjar konstverk och dessutom ändrar i dem. Konstnärers rätt till sina alster är grundlagsfäst i Sverige och är en förutsättning för ett oberoende och rikt kulturliv. BUS uppdrag är att värna dessa rättigheter.”

Vi kan berätta att Edvard Munch avled 1944.

Till BUS vill vi bara säga: Get a life, and get a job. Sluta parasitera. Gå till arbetsförmedlingen.

Read Full Post »

SL har tänkt flytta startplatsen för skärgårdsbåtarna från Strömkajen på Blasieholmen till Vaxholm och Stavsnäs. Det var DUMT.

Regeringen föreslår att bostadsrättsföreningars rätt att säga nej till andrahandsuthyrningar ska begränsas. Det var också DUMT.

DN skriver om regeringen: ”Och vilka bättre mål finns det för en liberal regering än att eliminera allt som i onödan står mellan individen och hennes eget liv?”
Liberal regering? Liberal regering? Liberal regering?

Read Full Post »

Självklart ska Sveriges vapenavtal med Saudi-Arabien fullföljas.

Självklart ska Belarus genomföra ishockey-VM 2014

Read Full Post »

En spricka i alliansen, skriker aftonbladet.se.

C och FP vill sänka löner för ungdomar. Orsaken är nog inte att vara elak mot de små liven, utan man tror nog att det ska kunna skapas arbeten.  Men Reinfeldt svarar med: ”I Sverige sänker vi inte löner, vi höjer dem.”

Det är korrekt Rajraj, det ni sänker är pensioner.

Read Full Post »