Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2009

Nya ord

Vi är och har alltid varit språkintresserade, båda av svenska och vissa andra språk. Här kommer några nya svenska ord.

köksheimers – när man finner sig själv stående i köket, kanske stirrandes in i kylskåpet, och undrar över varför man står där

obamiska – retoriskt tal på gränsen till det bombastiska och svulstiga

sistagångsväljare – inför ett politiskt val en mentalt gammal person som föredrar betongpolitik från förra seklet, huvudsakligen S&M, alltså sossar och moderater

Read Full Post »

Sega gubbar

Fram för ungdomen brukar vi tjata om. Den svenska truppen till matcherna mot Danmark och Albanien är uttagen. Två namn som återfinns är Daniel Andersson och Henrik Larsson. Konstigt att inte Niclas Alexandersson kom med.

Read Full Post »

Skjut inte budbäraren

Ett antal nätoperatörer skriver på SVD.SE – vi citerar

Den senaste tiden har vi haft flera uppmärksammade fall i Norden, där upphovsrättsföreträdare via olika domstolar tvingat operatörer att, i det senaste fallet under hot om vite, stänga av uppkopplingen till en kund. Det är fullkomligt oacceptabelt.

Vi operatörer driver en infrastruktur. Att tillhandahålla en transportmöjlighet mellan två punkter är kärnan i verksamheten. Dessa tjänster gör att industrin, tjänstesektorn, stat, kommuner och landsting – det vill säga hela Sverige – fungerar.

Alla blir vi i allt större utsträckning beroende av internet. Detta i en omfattning som vida överstiger det beroende vi för 30 år sedan hade av Televerkets telefoner, och för tio år sedan av mobiltelefoner och personsökare. Den största skillnaden är att vi med internet kan nå alla samtidigt. Nyttoeffekten av detta är obestridlig och syns överallt i samhället. Och snart kommer också prylar, sensorer och styrinstrument att vara uppkopplade, till nytta för miljö och Sveriges konkurrensförmåga.

Dessa ökade kommunikationsmöjligheter bidrar till att frågan om operatörernas roll blir allt viktigare. Därför måste den debatteras nu, innan nya lagar och regleringar gör vår roll omöjlig.

Här är det viktigt att poängtera att det är den som använder ett transportsystem som är skyldig att se till att alla tillämpbara regler följs. Det är en självklar och allmänt accepterad rättsprincip. Varför skall inte den gälla på nätet? Kör du bil måste du ha säkerhetsbälte och en besiktigad bil. Skickar du ett paket med farligt gods måste det märkas. Var och en tar ansvar för sina egna handlingar. Som komplement till egenansvaret har staten kontrollsystem. Tullen granskar post, Polisen gör fart – och nykterhetskontroller och rättsväsendetbeslutar om hemlig teleövervakning eller hemlig teleavlyssning.

Operatörer är inte en myndighet och har inte har något myndighetsliknande ansvar. Att lagar och förordningar följer med in i den elektroniska världen är de rättsvårdande myndigheternas ansvar. Att tvinga operatörerna att ta det juridiska ansvaret för vilken trafik som är tillåten skulle medföra oöverskådliga effekter.

Ansvarskravet på operatörer kompliceras ytterligare av att kunder som hyr transportkapacitet ofta säljer den vidare. Kunden blir återförsäljare av operatörens transporttjänster. Stänger man som operatör i det läget av en kund drabbas i värsta fall tiotusentals slutkunder. Varje sådant ingrepp kan få ödesdigra konsekvenser för såväl företag som samhället i stort, och effekterna är dessutom fullständigt omöjliga att förutse.

Mest olyckligt är att vissa vill tvinga oss att granska våra kunder. Om trenden fortsätter tvingas vi se till att varje kund uppfyller hårt ställda etiska, moraliska och affärsmässiga krav, som leder till en byråkrati. Låt oss slå fast det här och nu – det är fullständigt orimligt att operatörer skall ta ansvar för att granska kunderna innan vi sluter avtal.

Allt detta ger uteslutande negativa effekter. Yttrande- och informationsfriheten undergrävs, kostnaderna för operatörerna ökar med höjda bredbandsavgifter och mindre resurser för oss att bygga ut Internetsverige som följd.

Tänk dig att Posten måste ta ansvar för att dess kunder inte skickar skadligt material, att kaféägare måste ta ansvar för gästernas samtal, eller att Vägverket skall ansvara för vad bilisterna gör på vägarna och stänga vägar där brottslingar kan tänkas fara.

”Brottsbekämpningen ska ske ur ett brett och nära medborgarperspektiv. Civilrätten ska vara enkel, tydlig och förutsebar. Människor ska känna att rättsväsendet finns nära dem och finns till för dem, att lagar och regler är rimliga och relevanta och att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert”.

Så skriver justitieminister Beatrice Ask i sin ämbetsförklaring på Regeringskansliets hemsida. Den verkligheten gäller i allt mindre utsträckning internet. Särskilt om den nuvarande politiska och regulatoriska trenden tillåts fortgå. Kräv ansvar där ansvaret ska utkrävas. Skjut inte budbäraren.

Read Full Post »

Skitparlament

Nu har den börjat. Förlikningen om EU:s telekompaket. Starten blev en besvikelse.

Det har varit oklart vilken linje parlamentet kommer att driva i frågan om så kallad nätneutralitet. Det handlar om vem som ska ha rätt att bestämma vilka sajter användarna ska kunna surfa in på eller vilken internettrafik som ska prioriteras.

Ett exempel är telefontjänsten Skype – flera internetoperatörer vill spärra tjänsten eftersom den konkurrerar med den egna telefonin. Med lagstiftning om nätneutralitet skulle detta bli olagligt.

Men redan i maj röstade parlamentet nej till lagstiftning om nätneutralitet och idag gick man på samma linje. Parlamentets förlikningsgrupp beslutade att inte driva frågan i förhandlingarna med ministerrådet.

Man avser dock att hålla fast vid 138:an (domstolsprövning före avstängning).

En gång till: Telekompaketet legaliserar för teleoperatörer selektiv blockering av internettjänster och tillåter regeringar att beordra sådan blockering av politiska skäl.

Read Full Post »

Från Berlin

Såssarna (SPD) gjorde ett uselt resultat vid valet till Bundestag på söndagen och tappar var tredje väljare. Största framgången nådde det (neo)liberala FDP som nu väl kommer att ingå i Angela Merkels regering  i st f SPD.

Piratenpartei blev sjätte största parti med 2%, vilket tyvärr inte räckte till en plats i Bundestag.

Read Full Post »

Up to date om MLB

Med en segerprocent om 0.641 (100 vinster av 156, och 6 matcher kvar) VANN YANKEES på söndagskvällen AL Eastern Division efter 4-2 hemma mot ärkefienden Boston Red Sox.

New_York_Yankees

Read Full Post »

Lite om nätneutralitet

Helst skulle vi vilja ha ett helt oreglerat, underbart anarkistiskt och helt fritt internet. Men friheten på nätet är hotad – bland annat av regleringskåta politiker, upphovsrättslobbyn och rena skurkar. Så det här blir lite att bekämpa eld med eld. Vilket i sin tur skapar oerhört kniviga gränsdragningsproblem. All form av reglering, även sådan som har gott uppsåt, ger som regel oförutsedda och oavsiktliga negativa konsekvenser. Som alltid när det handlar om dynamiska system måste man därför gå mycket försiktigt fram och inte ta i mer än vad som är absolut nödvändigt.

Man kan till en början fråga sig vad en internetuppkoppling är. Vi ser det som en uppkoppling till internet – med i princip allt som finns där. En uppkoppling där jag själv bestämmer vilket innehåll jag vill ta del av, vad jag själv vill lägga ut och vilka tjänster och applikationer jag vill använda. Det vill säga en öppen, ocensurerad kanal till andra människors tankar, kreativitet, affärsprojekt, kunskap och till en fri debatt.

Det är rätt rimligt att argumentera för att om någon säljer en uppkoppling till internet, då vore det att luras om det inte gäller hela internet. Det är helt enkelt en konsumenträttslig fråga och en fråga om ärlighet. Påstår man att man säljer X, då skall det vara X och inte Y eller Z.

Låt oss så komplicera det hela en smula. Det finns företag och operatörer som vill erbjuda nätuppkopplingar till ett begränsat innehåll.

(Säg att t.ex Aftonbladet vill erbjuda en gratis uppkoppling som bara ger tillgång till Aftonbladet, Coop, Swedbank, Livets Ord, SSU, Folkhälsoinstitutet och en egen webmail. Konceptet är visserligen dumt, men det skulle ändå kunna vara väldigt lönsamt. Speciellt de stora mediehusen kan se detta som en möjlighet att rädda sina tidningar eller att hålla koll på vem som ser på deras filmer och lyssnar på deras musik.)

Skall de då få erbjuda uppkopplingar som bara ger tillgång till ett begränsat utbud, bara en liten del av nätets innehåll?

Jag har svårt att se att man kan förbjuda dem. I vart fall så länge verksamheten inte skadar andra. Men en sak är klar: Det bör i så fall inte få kallas för en internetuppkoppling.

Detta kan dessutom få en del andra konsekvenser. När man diskuterar nätneutralitet är principen ”mere conduit” viktig. Det vill säga att nätoperatörerna inte kan hållas ansvariga för den information som människor och företag sänder fram och tillbaka i deras kablar. Detta på samma sätt som Posten inte kan hållas ansvarig för vad människor skriver i de brev som den distribuerar. Det här är en förutsättning för ett fritt och öppet internet, som vi känner det i dag.

Ett ”Aftonbladet Net”, som beskrivet ovan, skulle mista denna frihet från ansvar – eftersom man har ett kontrollerat nät där man väljer ut vilket innehåll som distribueras. Gör man ett urval, då blir man också ansvarig för det man aktivt har valt ut. Då måste man förhandsgranska allt. Det kommer att göra sådana slutna nät till slutna, ängsliga, tillrättalagda och rätt tråkiga nät.

Sedan är det bara en tidsfråga innan lobbykampanjer som bygger på ett bakvänt resonemang om ”lika regler för alla” drar igång. Det vill säga att de slutna nätens ägare kommer att kräva att även de öppna, fria nätoperatörerna skall åläggas ansvar för det innehåll de distribuerar. Det vore i så fall inte första gången i historien som man låter worst practice styra lagstiftning och regelverk. För vissa politiska krafter kommer en sådan chans att sätta koppel på internet att vara oemotståndlig. Och i så fall är det fria, öppna internet historia.

Gör man operatörerna ansvariga för innehållet på nätet – då innebär det att all trafik måste kontrolleras innan den släpps fram. Vilket antingen ger oss en oerhört omfattande och integritetskränkande kontrollapparat – eller förhandscensur där webbsidor (och allt annat innehåll) måste granskas och godkännas innan det kan distribueras.

Så även om man kanske inte kan förbjuda inskränkta, kontrollerade och styrda ”gated nets” – så är risken uppenbar att de kommer att göra allt sämre för alla. Förhoppningsvis kommer konsumenterna helt enkelt inte att vilja ha dem. Men jag är inte så säker. Många mediehus slåss just nu för sin överlevnad – och kommer att erbjuda nya, annorlunda och ibland märkliga nättjänster som vi kanske inte ens kan föreställa oss ännu.

Källa: HAX

Read Full Post »

Vi går mot slutspel

Den första divisionssegraren i MLB blev klar i går. Det var St Louis Cardinals som tar hem segern i National League Central Division efter 155 omgångar och med en vecka kvar av ”regular season”. Yankees är klara för slutspel och kan i kväll på Yankee Stadium vid seger mot Red Sox också bli klar seriesegrare i American League Eastern Division.

BOS @NYY kl 19:00 i kväll på ESPN America och vi sätter oss i soffan med, varför inte en stor Jack Daniels.

Read Full Post »

På Tennstopet

I torsdags kväll var jag på restaurang Tennstopet för första gången på drygt 24 år. Vid ett bord satt Lars Ohly.

Denne man kan bli minister i Sveriges nästa regering.

Vänsterpartiet inledde ju en reformering när man ändrade namn från Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK, men uppgörelsen med det förflutna stannade av. Partiet är åter dogmatiskt.  Om dogmatiker kommer till makten kommer de att köra igenom sina åsikter och strunta i demokratins invändningar. Dogmatiker passar inte i ett demokratiskt system. De vill bestämma till 1000 procent. För bara de har rätt. Bara de har sett ljuset. Alla andra är förtappade, okunniga, obegåvade idioter. De är inte värda någon som helst respekt. De är bara ivägen. De är skadedjur. De kan fängslas, de kan dödas.

Det är så dogmatismens evolutionslära ser ut. Såväl kommunister som nationalsocialister dödade sina motståndare, inte bara därför att de hade en annan mening, utan därför att de genom att framföra en annan mening satte käppar i hjulet för dogmen. De sågs som sabotörer, inte motdebattörer.

När personer med dogmatisk mentalitet får makten, visar historien att de blir sju resor värre. De blir despoter.

Hur det blir med Vänsterpartiet i regeringsställning vet vi inte. Det har aldrig hänt. Och Per Albin Hansson, Tage Erlander och även Olof Palme skulle nog vända sig i sina gravar om de fick veta att det parti de gjorde allt för att hålla kort, nu ska lyftas in i regeringsmakten med socialdemokratisk hjälp.

Read Full Post »

Mycket roligt nu

1. Av vad jag kan se av fredagens TV-tablå, så kände sig SvT efter Anna Anka tvungna att påpeka att det finns politiskt korrekta kvinnor också, genom att visa filmen ”Mona Lisas Leende” med Julia Roberts.

2. Det 27 år gamla köttet som enligt Jordbruksverkets instruktioner skulle säljas som djurmat i EU och människoföda utanför EU.

3. Enligt en undersökning i SvD visade det sig att en majoritet av de tillfrågade var positiva till rökförbud i egna lägenheter (hyreslägenheter stod det i texten, det fanns inget om bostadsrätter eller ägda hus).

Punkt (3) är väl den skojigaste. Att arten ”svenne” kommit så långt i sin osjälvständighet att han/hon inte längre är kapabel att bestämma själv om det ska rökas hemma, utan vill att frågan ska politiseras. Här slåss man för integritet och frihet för människan mot politiken och så detta 🙂

Read Full Post »

Older Posts »